Swoboda przeplywu towarow ograniczenia

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty dopuszczone do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to pewne z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Gospodarki w kwestii zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz sposobów ochronnych oddanych do gruntu w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w twórz szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, jakie potrzebuje spełniać towar w relacji od centra w jakim będzie on stosowany. Należy zawsze pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne pochodzące z innych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym obsługiwana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich pisania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko zwolniony z rynku. Wykonywa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.